Versie 11

 

Draaiboek interne wedstrijden

Versie 2019

Vreugde Zij Ons Doel

 

 

Inhoudsopgave

Inleiding. 3

Algemeen. 4

Berekening gemiddelde. 4

Zesdaagse. 6

Koningsschieten. 7

V.Z.O.D Beker. 9

Gele trui wedstrijd. 10

Specials (incl. wildwedstrijd). 11

 

 

 

Inleiding

VZOD organiseert een aantal "interne" wedstrijden.

De wedstrijden zijn erg divers van karakter.

Zo kennen we de belangrijkste wedstrijden van het jaar - het koningsschieten en de zesdaagse - waarin de schutters respectievelijk als individu of als duo vol voor de winst gaan.

Jaarlijks worden onder andere ook de wedstrijd om de voorzitter Hurkx trofee, de Gele trui wedstrijd en de wildwedstrijd verschoten. In deze wedstrijden voert de Olympische gedachte “deelname is belangrijker dan winnen” de boventoon.

Toch is het belangrijk om voor alle wedstrijden vast te leggen waar de deelnemende schutters aan moeten voldoen.

De regels die gelden voor de interne wedstrijden kun je hier vinden.

 

 

Algemeen

 

Berekening gemiddelde

Om schutters van allerlei disciplines en kwaliteiten toch tegen elkaar te kunnen laten schieten op gelijk niveau is een nieuwe scoringsmethode ontwikkeld in 2014 en 2015. Deze scoringsmethode werkt op basis van twee principes, te weten “Relatieve Verbetering” en “Wedstrijdscore”.

 

Relatieve verbetering (RV)

De RV is een getal waarmee bepaald wordt hoe jouw score zich verhoudt tot jouw gemiddelde. Jouw gemiddelde wordt bepaald met een sheet waarop de scores per discipline per schutter worden bijgehouden. De werking daarvan wordt separaat uitgelegd.

 

De RV hangt af van drie grootheden, te weten:

De formule om de RV te berekenen ziet er als volgt uit: (GP-G)/(MP-G).

 

Door G af te trekken van GP krijg je een getal (V) dat aan geeft of je beter of slechter hebt geschoten dan je gemiddelde. Is G groter dan GP dan heb je minder geschoten dan je gemiddelde en krijg je een negatieve RV. Is het positief, dan heb je beter geschoten dan je gemiddelde. De grootte van V geeft aan hoeveel slechter of beter er gescoord is. Schutters met een hoog gemiddelde hebben minder ruimte tussen G en MP en V zal dan ook voor de mindere schutters sneller hoger uitvallen. Om dit te elimineren wordt V gedeeld door het verschil van MP en G. Hoe hoger G hoe kleiner dit verschil en hoe groter de RV uit zal vallen.

 

Wedstrijdscore(WS)

De WS hangt af van het aantal schutters (S) en de plaats behaald met de RV. Met andere worden, de schutter met de grootste RV krijgt een WS van S de daarop volgende S-1, de daarop volgende S-2 enz. De minst presterende schutter krijgt de WS van 1.

 

Toegepast op de zesdaagse betekent het, dat de WS opgeteld per koppel leidt tot de behaalde plaats. Ook wordt het gemiddelde iedere wedstrijddag aangepast op de behaalde scores. Zo wordt het gemiddelde van de opvolgende dag de som van het startgemiddelde en de score van de voorgaande dag gedeeld door twee. Hierdoor worden afwijkingen op het gemiddelde snel geëlimineerd. Uiteraard worden de wedstrijdscores per koppel niet met terugwerkende kracht aangepast en blijven de behaalde scores gehandhaafd.

 

 

 

Zesdaagse

Deelname

 

Ieder V.Z.O.D lid met uitzondering van aspirant jeugdleden.

 

Vorm

25m 1 pijl

 

Proefpijlen

5

 

Tellende Pijlen

25

 

Blazoenen

Recurve: FITA 60 cm

Compound: FITA 60cm Center 5-ring

 

Puntentelling

Normale regels, waar bij compound alleen inner-ten als 10 punten telt.

Spelregels

Elke schutter schiet tegen zijn gemiddelde.

Dit gemiddelde wordt iedere wedstrijddag aangepast aan de bestaande situatie (gemiddelde + geschoten punten)/2. Beginners nemen deel aan de wedstrijd volgens algemene regels.

Per koppel mogen er in totaal slechts 3 wedstrijddagen worden gemist, om voor prijzen in aanmerking te kunnen komen. Deze gemiste wedstrijden leveren 0 punten op voor de wedstrijdscore van betreffende schutter. Bij het missen van een wedstrijd wordt het gemiddelde niet aangepast van de betreffende schutter.

 

Elke compound krijgt een eigen blazoen met uitzondering als er 3 compound schutters op een baan staan. In dat geval zal de compound schutter die is gekoppeld aan een recurve of barebow schutter op het FITA 60 cm blazoen schieten waarbij alleen 6+ aan punten als raak tellen.

 

Prijzen

Van de top 3 koppels krijgt elke deelnemer een beker waarop de plaatsing staat (1e, 2e of 3e).

 

De prijzen worden bij voorkeur uitgereikt door een bestuurslid of bij afwezigheid daarvan door de wedstrijd leiding.

 

Aanvullende informatie

Voor het bijhouden van de wedstrijdpunten dient de Zesdaagse spreadsheet te worden gebruikt. De hierboven genoemde regels zijn daarin opgenomen.

Per avond wordt de plaatsing van de koppels en de hoogste score vermeld.

Indien mogelijk wordt er bij de scorevermelding de P.R. van de betreffende schutter vermeld.

 

 

 

 

Koningsschieten

Deelname

 

Aan deze wedstrijd kunnen alle V.Z.O.D. leden deelnemen.

 

Vorm

25m 1 pijl

(aspiranten 18 m)

Proefpijlen

Openingswedstrijd: 5

Koningswedstrijd finale: 1

 

Tellende Pijlen

Opening wedstrijd: 25

Koningswedstrijd finale: 10

 

Blazoenen

Recurve: FITA 60 cm

Compound: FITA 60cm Center 5-ring

 

Puntentelling

Normale regels, waar bij compound alleen inner-ten als 10 punten telt.

Spelregels

Opening wedstrijd:

Volgens computergemiddelde 5 proefpijlen + 25 tellen pijlen.

 

Koningswedstrijd:

Na de openingswedstrijd worden bij de senioren 50 % van de deelnemers met een maximum van de hoogste 6 schutters per discipline en bij de jeugd de hoogste 4 schutters bepaald volgens daadwerkelijk geschoten punten om, voorafgaand van 1 proefpijl, deel te nemen aan het naschieten van 10 tellende pijlen voor het koningschap bij de senioren (recurve koning, barebow koning en compound koning) en bij de jeugd.

 

Bij de koningswedstrijd heeft elke compound schutter recht erop op zijn eigen blazoen te schieten. Hiervoor dienen net als bij de openingswedstrijd zowel een blazoen onder als boven te worden opgehangen voor elke schutter.

 

Tijdens de koningswedstrijd wordt de actuele score bijgehouden door middel van flipovers. Dit om het publiek meer te betrekken.

 

Indien schutters gelijk eindigen na de openingswedstrijd (25pijlen) op 6e plaats bij de senioren of de 4e plaats bij de jeugd dan dient de volgorde te worden vastgesteld door het bepalen van de treffers X -10-9-8-7 enz. Als dan de scores nog gelijk zijn, dan moeten die schutters kampen voor de deelname om te mogen naschieten voor het koningsschieten.

Dit volgens hoogste score “close to center”.

 

Indien er een gelijke stand is na 35 pijlen voor het vaststellen van de koning en/of prins, dan dient te worden beslist door “shoot-off”. Het lot beslist wie er moet beginnen er zijn dan geen proefpijlen.

 

 

Prijzen

Openingswedstrijd:

Er zijn minimaal 3 prijzen beschikbaar voor de openingswedstrijd.

De prijzen voor de winnaars van de openingswedstrijd bestaan uit consumptiebonnen voor de senioren en versnaperingen voor de jeugd.

 

Koningswedstrijd

De schutter waarvan de score het hoogste is na 35 pijlen wedstrijdpijlen mag zich koning noemen van V.Z.O.D. De schutter die op de 2e plaats eindigt mag zich prins van V.Z.O.D. noemen. Beide titels worden verstrekt in de disciplines Recurve, Barebow, Compound en Jeugd.

 

Prijzen voor de koning zijn het koningswisselkruis en de koningsherinneringsspeld. De koning bij de senioren krijgt daarbij een enveloppe met consumptiebonnen. De jeugdkoning krijgt daarbij een versnapering.

 

De prijzen worden bij voorkeur uitgereikt door een bestuurslid of bij afwezigheid daarvan door de wedstrijd leiding.

 

Aanvullende informatie

Het bestuur geeft na afloop van de wedstrijd uit naam van de koningen een rondje aan alle aanwezigen.

 

 

 

 

V.Z.O.D Beker

Deelname

 

Aan deze wedstrijd kunnen alle V.Z.O.D. leden deelnemen.

 

Vorm

25m 1 pijl

 

Proefpijlen

5

 

Tellende Pijlen

25

 

Blazoenen

Recurve: FITA 60 cm

Compound: FITA 60cm Center 5-ring

 

Puntentelling

Normale regels, waar bij compound alleen inner-ten als 10 punten telt.

Spelregels

De wedstrijd wordt verschoten tegen het computergemiddelde per categorie met als aantekening dat de Barebow schut(s)ters indien minder als drie schut(s)ters deelnemen onder de recurve categorie vallen.

 

De wedstrijd wordt verschoten voor de volgende disciplines en klasse: jeugd, recurve senioren, barebow senioren en compound senioren.

 

De groep waarvoor de beker beschikbaar wordt gesteld moet minimaal uit drie schutters bestaan om nog van een wedstrijd te spreken.

 

Prijzen

Voor elke klasse is een wisselbeker beschikbaar.

Klasse bestaat uit:

  • jeugd;
  • barebow senioren;
  • recurve senioren;
  • compound senioren;

 

Naast de wisselbekers zijn er voor elke groep een aantal prijzen. Deze kunnen bestaan uit geld of consumptiebonnen.

 

De prijzen worden bij voorkeur uitgereikt door een bestuurslid of bij afwezigheid daarvan door de wedstrijd leiding.

 

 

 

 

Gele trui wedstrijd

Deelname

 

Aan deze wedstrijd kunnen alle V.Z.O.D. leden deelnemen.

 

Vorm

Masters, Senioren en Jeugd: 25m 1 pijl

Aspiranten: 18m 1 pijl

 

Verdere vorm kan aangepast worden als iemand een leuk idee heeft en zich geroepen voelt de wedstrijd te organiseren.

 

Proefpijlen

5

 

Tellende Pijlen

25

 

Blazoenen

Recurve: FITA 60 cm

Compound: FITA 60cm Center 5-ring

 

Puntentelling

Normale regels, waar bij compound alleen inner-ten als 10 punten telt.

 

Mocht er gekozen worden voor een speciale wedstrijd vorm dan kunnen de regels worden aangepast.

 

Spelregels

 

Meestal wordt er gekozen voor een speciale wedstrijdvorm en worden de regels ter plaatse aangepast en gelden de regels van de “special”.

 

Prijzen

De 1e prijs bestaat uit de wissel gele trui (een voor jeugd en een voor volwassenen) en consumptiebonnen. De andere prijzen bestaan uit consumptiebonnen.

 

De prijzen worden bij voorkeur uitgereikt door een bestuurslid of bij afwezigheid daarvan door de wedstrijd leiding.

 

 

 

 

Specials (incl. wildwedstrijd)

Deelname

 

Aan deze wedstrijd kunnen alle V.Z.O.D. leden deelnemen.

 

Vorm

Dit is een “special”. Wedstrijd vorm wordt overgelaten aan de organisatie.

 

Proefpijlen

N.V.T.

 

Tellende Pijlen

N.V.T.

 

Blazoenen

N.V.T.

 

Puntentelling

Dit is een “special”. Puntentelling wordt overgelaten aan de organisatie.

 

Spelregels

Dit is een “special”. Spelregels zijn volgens de op dat moment geldende “special” regels.

 

Wel moeten de volgende regels worden gerespecteerd:

Indien van toepassing geldt de volgende regel: Bij specials schieten de compoundschutters in een aparte categorie.

 

Per categorie dienen er minimaal 3 schutters aanwezig te zijn voordat men kan spreken van een wedstrijd en een prijs ter beschikking wordt gesteld.

 

Indien van toepassing kan men groepen vaststellen door een splitsing te maken volgens de daadwerkelijk geschoten punten met een maximum van 3 groepen. Bijvoorbeeld van 0 tot 200, van 200 tot 220 en 220 en hoger. Men dient rekening te houden dat de groepen van gelijke grootte zijn, hierbij wordt geen verschil gemaakt in geslacht en/of leeftijd.

 

Prijzen

Wildwedstrijd:

Stukken wild en consumptiebonnen.

Voor de jeugd “chocolade wild”

 

Specials:

De prijzen bestaan meestal uit medailles, maar de organisatie mag kiezen voor andere prijzen.

 

De prijzen worden bij voorkeur uitgereikt door een bestuurslid of bij afwezigheid daarvan door de wedstrijd leiding.

 

 


Adresgegevens
Handboogvereniging Vreugde Zij Ons Doel
Blaarthemseweg 84, 5502 JW Veldhoven
Telefoon: 040-254 9979
Openingstijden
Dinsdagavond van 19:00 tot 23:00 uur
Woensdag van 13:30 tot 16:30 uur, van 19:00 tot 22:00 uur
Donderdagavond van 19:00 tot 23:00 uur
Zondag van 10:00 tot 12:00 uur
Ontwerp en techniek © 2009-2020 Montay Media