1. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van het terrein van de gilden op ochtenden van maandag tot en met zaterdag tot 12.00 uur en op dinsdag en donderdag avond tussen 18.00 uur en zonsondergang.
  2. Indien er op genoemde tijdstippen zich leden van de gilden op het terrein of opstallen bevinden dienen de leden van VZOD in overleg te schieten.
  3. Het terrein mag uitsluitend via de poort van het Lambertusgilde betreden worden op tijden dat d’n Doel gesloten is.
  4. Bij aanvang van het schieten moeten de drie rode borden omhoog gezet worden.
  5. VZOD-leden zullen orde en netheid in acht nemen bij gebruikmaking van het terrein.
  6. Indien op beide banen tegelijk geschoten wordt mag de afstand tussen de schutters van beide banen niet meer dan 20 meter bedragen.
  7. Het trekken van de pijlen dient in voornoemd geval tegelijk plaats te vinden.
  8. Indien de gilden de terreinen voor bijzonder activiteiten nodig hebben kan er geen gebruik gemaakt worden van het terrein.
  9. Na gebruik van het terrein moeten de drie rode borden weer naar beneden geklapt worden en het terrein netjes achter gelaten worden.
 
Het niet naleven van deze regels geeft het bestuur van VZOD het recht de toegang tot de gildeterreinen aan de betreffende schut(s)ter te ontzeggen.