De tabakswet is opnieuw aangescherpt. In openbare ruimten, waaronder ook de sportaccommodaties vallen, mag niet meer gerookt worden. Aansluitend heeft ook VZOD een rookbeleid vastgesteld. Hierin is het volgende vastgelegd:

  • Er mag in onze hele accommodatie niet gerookt worden;
  • Op de buitenbanen mag niet gerookt worden;
  • Rokers kunnen gebruik maken van onze overdekte rookplek bij de invaliden parkeerplaatsen.

Het bestuur verzoekt de rokers, die gebruik maken van de overdekte rookplek, de daar geplaatste asbak met enige regelmaat schoon te maken. Daarbij dient er goed op gelet te worden, dat er geen smeulende resten meer in de asbak zitten omdat daardoor brand in de vuilcontainer kan ontstaan.