Huis- en gedragsregels

over alcohol in sportkantines

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

Jeugdleiders, trainers van jeugd en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van sporters.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan

Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of bar vrijwilliger uit de kantine verwijderd.