De tarieven voor 2024

Introductiecursus

  • Cursus €90,= (incl. huur materiaal).
  • Huur clubmateriaal €5,= per maand (maximaal 2 maanden).

Lidmaatschap

Wij streven ernaar om de handboogsport zo betaalbaar mogelijk te houden.

Dit doen wij door alle leden de mogelijkheid te bieden om het vrijwilligersdeel van de contributie, voor junioren €90,= voor senioren en veteranen €180,=, in mindering te brengen.

De eerste 3 dienstverleningen worden beloond met een “kruisje”. Per kruisje wordt een derde van het vrijwilligersdeel in mindering gebracht.

Een dienstverlening kan bestaan uit het helpen bij een workshop aan de lijn waarbij je zorgt dat de gasten veilig schieten en punten halen, of door te helpen bij een klus- of poets dag (altijd op zaterdagochtend). Uiteraard hoeft het niet bij 3 dienstverleningen te blijven.

Jaarlijks wordt de contributie – zie tabel – die bestaat uit het verenigingsdeel, het NHB deel en het vrijwilligers deel in één of twee keer geïnd.

  • Bij inning in één keer wordt het NHB- en VZOD-deel van het komende jaar inclusief het vrijwilligersdeel over gebleven door het uitvoeren van minder dan 3 dienstverleningen in het afgelopen jaar geïnd.
  • Bij inning in twee keer (in december van het afgelopen jaar en juli van het lopende jaar) bestaat het eerste deel uit de helft van het NHB- en VZOD-deel van het volgende jaar plus het vrijwilligersdeel over gebleven door het uitvoeren van minder dan 3 dienstverleningen in het afgelopen jaar. Het tweede deel bestaat uit de helft van het NHB- en VZOD deel.
Contributie 2024
Jeugd Senior Veteraan
NHB € 34,00 € 68,00 € 68,00
VZOD € 42,00 € 79,00 € 40,00
Vrijwilligersdeel € 90,00 € 180,00 € 180,00
Totale contributie € 166.00 € 327,00 € 288,00


Junioren, tot het jaar waarin men 16 wordt hoeven geen vrijwilligerswerk te doen en betalen altijd het tarief zonder vrijwilligersdeel.

Men valt onder de categorie junioren tot in het jaar waarin men 18 jaar wordt en men valt onder de categorie veteranen vanaf het jaar waarin men 65 jaar wordt.