Omschrijving vertrouwenscontactpersoon

Wat is een VCP?
Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen handboogvereniging VZOD die te maken heeft met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, discrimineren en daarover wil praten. Een VCP is er voor de sporters, ouders, trainers en begeleiders, maar ook voor het bestuur.
De belangrijkste taken voor de vereniging zijn:

  • eerste opvang / eerste aanspreekpunt;
  • door verwijsfunctie;
  • adviesfunctie voor het bestuur over preventieve maatregelen om de kans op ongewenst gedrag zoveel mogelijk te verkleinen.

Naar aanleiding van de vraag van het bestuur, om een gekwalificeerde Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging aan te stellen, heeft de voorzitter gevraagd of Angela de Vroom deze taak zou willen vervullen. Hiervoor heeft Angela de training VCP gevolgd bij het NOC*NSF, om als VCP te kunnen starten. Onderstaand in het kort wat een VCP wèl en niet is, een korte introductie van Angela en hoe jullie Angela kunnen bereiken.

Als VCP is Angela onafhankelijk en oordeelt zij niet over wat jij haar vertelt. Ook gaat Angela niet onderzoeken of je verhaal klopt. Ze luistert naar je verhaal, doet de eerste opvang, geeft mogelijkheden aan en verwijst je door.

Wat is een VCP niet?
Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Als je je niet veilig voelt tijdens het sporten, kun je contact opnemen met Angela en kan zij je mogelijkheden geven waar je met je klacht of probleem naar toe kunt gaan. Zij kan dus jouw probleem niet oplossen, maar – indien nodig – kan ze je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF of naar een andere hulpverlener. Angela heeft dan ook een andere rol dan een vertrouwenspersoon: ze heeft met name een procedureel adviserende rol, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.

Angela de Vroom

Ik ben Angela de Vroom, vrouw van Theo. Samen zijn we al vele jaren lid van VZOD Op de dinsdagavond ben ik aanwezig om de jeugd te trainen.

Het veilige karakter van onze handboogvereniging heb ik altijd als heel vanzelfsprekend ervaren.

Het is voor het bestuur en alle trainers erg belangrijk dat dit ook zo blijft. Daarom hoop ik eigenlijk dat ik als VCP’er niet in actie hoef te komen!

Hoe ben ik te bereiken?
Als je me nodig hebt ben ik te bereiken op de volgende manieren:
– email: angelatheodevroom@gmail.com
– telefoon: 040-2052374 of 06-16056781 (als ik niet meteen opneem, spreek dan je naam en het telefoonnummer in en ook het tijdstip waarop ik je het beste kan terugbellen).

Alle meldingen moet ik rapporteren aan het bestuur. Als jij dat wilt kan dat ook anoniem.

In principe heb ik hierbij een geheimhoudingsplicht. Echter, in het geval van strafbare feiten, waarbij het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding is, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden.