Berichtgeving naar de media correct dient te verlopen.
Hiervoor is Marcel Baselmans aangewezen als contactpersoon.
Alle communicatie over VZOD of haar leden bedoeld voor publicatie in de media dient via hem te lopen.
Stukken kunnen schriftelijk verstuurd worden naar:

Marcel Baselmans
Hofstraat 157
5641 TD Eindhoven
Tel: 06-287 829 95

Of gemaild worden naar:

vzod@prodon.nl

Indien het stuk in dezelfde week geplaatst moet worden, dan moet kopij voor zondagavond 20.00 uur digitaal bij Marcel aangeleverd zijn.
Indien er meerdere foto’s worden meegestuurd zal Marcel een keuze maken. Daarbij zal het niveau van de prestatie maar ook de kwaliteit van de foto als richtlijn worden aangehouden.
Het verzenden van digitale afbeeldingen dient in verband met de bestandsgrootte plaats te vinden in JPG-formaat.
Publicatie zal ook plaatsvinden via de website van VZOD. Hiervoor zal de contactpersoon een kopie van de kopij mailen naar de secretaris.